فرم سفارش ترجمه

جهت ارسال فایل ترجمه می توانید از فرم زیر استفاده نمایید.
توجه زمان ترجمه و آماده سازی جهت هر 1000 کلمه 10 ساعت می باشد.

نام کامل(*)
لطفا نام کامل را وارد کنید

موبایل(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ایمیل نامعتبر می باشد

انتخاب زبان(*)
لطفا تعدا کارکنان را مشخص کنید

سطح ترجمه
ورودی نامعتبر

عمومی هر 250 کاراکتر 48000 ريال
تخصصی هز 250 کاراکتر 52800 ريال

آپلود فایل Word
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم مجاز 20 مگابایت

تاریخ ثبت فرم(*)
لطفا تاریخ تماس را مشخص کنید