گام پنجم

مرحله 5 توضیحات ضروری و مهم:

قابل توجه پژوهشگرانی که قصد ارسال مقاله برای ژورنال های ISI و ISC را دارند، لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

  • اطلاعات ژورنال ها بر روی سایت قرار داده شده است. لطفا قبل از هرگونه اقدامی به این موارد دقت نمایید:
  • ژورنال مورد نظر مورد تایید دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید باشد.
  • به زمانبندی دریافت پذیرش و چاپ مقاله دقت نمایید.
  • نام دانشگاه محل تحصیل و یا اشتغال خود را مطابق فرمت آن دانشگاه بنویسید و نحوه قرارگرفتن اسامی نویسندگان مقاله و نحوه معرفی خود و سایر نویسندگان را به طور کامل و دقیق از دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید بپرسید.
  • امکان اضافه و یا حذف کردن نام نویسنده ای پس از ارسال مقاله وجود ندارد. لذا لطفا دقت نمایید.
تاکید میگردد قبل از ارسال مقاله، دقت کامل در املای کلمات،اسامی،نام دانشگاه و ... را بفرمایید زیرا پس از ارسال مقاله به ژورنال - به هیچ وجه - قابل تصحیح نمی باشد و در این خصوص تماس حاصل ننمایید.
تبعات ناشی از هرگونه اشتباه در بررسی ژورنال ها و تایید آن توسط دانشگاه و یا موسسه مورد نظر و نحوه معرفی نویسندگان مقاله بر عهده نویسندگان مقاله می باشد.
دقت فرمایید مقاله شما بعد از پذیرش نهایی ، امکان ارسال به ژورنال را خواهد داشت.