گام سوم

مرحله 3 ارسال مقاله جهت انتشار در ژورنال های ISI و ISC:

  1. ارسال مقاله ترجمه شده(مطابق فرمت ژورنال انتخابي) به ایمیل.
  2. واریز هزینه چاپ در ژورنال مورد نظر: واريز كل مبلغ جهت اعلام آمادگی قطعی براي ژورنال انتخاب شده از طریق تماس با شماره09391680343 و پس از دریافت اطلاعات مربوط به حساب مراجعه به بانک و واریز وجه به حساب و یا از طریق کارت به کارت.
توجه:کد مقاله همراه با فایل لاتین مقاله و اسکن فیش واریزی و عنوان مجله، همه با هم به صورت یکجا به ایمیل موسسه ارسال شود.