موسسه خانه چاپ و نشر مقالات علمی (scientific research publishing house (SRPH  آمادگی برگزاری کارگاههای ذیل یا برگزاری سایر دوره های آموزشی مطابق با نیاز پژوهشگران ، ادارات ، سازمانها و موسسات آموزشی – پژوهشی را دارد .

          

فهرست کارگاه های آموزشی

 

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

نام استاد

1

کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش

15/09/1395

دکتر عبدالهی

2

چگونگی داوری مقالات علمی

11/09/1395

دکتر اسماعیل زاده

3

آشنایی با پایگاههای علمی

25/08/1395

دکتر اسماعیل زاده

4

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

20/08/1395

دکتر اسماعیل زاده

 

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات و درخواست برگزاری کارگاه اموزشی : 36219468-058